בהתאם להוראות סע' 59 לחוק סדר הדין הפלילי מש"נודע למשטרה על ביצוע עבירה, אם על פי תלונה ואם בכל דרך אחרת, תפתח בחקירה".

 

משהוגשה תלונה במשטרה, מדינת ישראל (באמצעות גופי החקירה וגופי התביעה) היא "התובעת" ולמעשה היא זו שפועלת לאיסוף ראיות, הגשת כתב אישום וטיעונים לעונש.

 

מטרת החקירה הפלילית היא 'איסוף ראיות' שיאמתו או יפריכו את התלונה שהוגשה, ומטרתה לבסס את האישום בגין ביצוע העבירה או להפריך את החשדות.

 

החוקר בחדר החקירות הוא בדרך כלל אדם מקצועי, מיומן ומנוסה, שמטרתו בפועל (גם אם לא מטרתו המוצהרת) לגרום לחשוד להודות בהצהרה חד משמעית או באמצעות שאלות שעולה מהתשובות להן ההודאה. לעתים נחקר מפליל עצמו בכמה מילים שנאמרו בחוסר שימת לב או בשל הלחץ הנפשי בו הוא נתון במהלך החקירה, וישנם גם מקרים בהם הודו נחקרים במעשים שלא ביצעו, בשל הלחץ והבלבול.

 

זו בדיוק הסיבה מדוע חשובה כל כך פגישה עם עורך דין, המתמחה בדין הפלילי, בטרם חקירה. פגישה זו יכולה לסייע בידי הנחקר לארגן את מחשבותיו, ומטרתה להדריך את הנחקר כיצד להשתמש בזכויות המוקנות לו בדין בצורה מיטבית.

 

למעשה, חקירת חשוד מבוססת, בדרך כלל, על הראיות והעדויות שמצויות, בפועל, בידי החוקרים. והצורך להוכיח את האשמה של הנחקר מוטל על המשטרה ולא על הנחקר עצמו.

 

כאמור, לנחקר עומדות זכויות המוקנות לו בדין, ובראשן הזכות להיוועץ בעורך דין, זכות השתיקה והזכות לחיסיון מפני הפללה עצמית.

 

אם נקראת לחקירה כדאי שתפנה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי, מעורך דין המתמחה בדין הפלילי, על מנת שתוכל לשמור על זכויותיך במהלך החקירה למזער הסיכונים הנובעים ממנה.